Richt je op de zon, dan valt de schaduw vanzelf achter je

Hoe fijn is het om als kind vanuit je eigen kracht zichtbaar jezelf te mogen zijn. 

 

Verhelderen ondersteuningsbehoefte

Afhankelijk van de hulpvraag kan er diagnostiek worden ingezet. Daarmee wordt helder wat de sterke kanten van het kind zijn, de skills, maar ook wat invloed heeft op ontwikkelvragen. Een onderzoekstraject begint met een gesprek met de ouders. De school, waar het kind veel uren per dag doorbrengt, wordt veelal ook betrokken. De informatie van ouders, school en andere betrokkenen wordt naast de resultaten uit het onderzoek meegenomen, zodat de conclusies op maat worden afgestemd op het kind. Op deze manier wordt nagegaan wat de ondersteuningsbehoefte is en welke hulp het beste geboden kan worden. 

Een onderzoek kan gericht zijn op:

 • leercapaciteiten
 • gedrag en sociaal-emotioneel functioneren
 • aandacht, taak en werkhouding
 • informatieverwerking/executieve functies
 • meer- en/of hoogbegaafdheid
 • persoonlijkheidskenmerken

Begeleiding gericht op groei

Afhankelijk van de hulpvraag kan ook direct begeleiding worden ingezet. De behandeling kan gericht zijn op onder meer:  

 • het verkrijgen van meer inzicht in het eigen functioneren (psycho-educatie)
 • het vergroten van het zelfvertrouwen
 • het verminderen van angst of sombere gevoelens
 • het versterken van sociale vaardigheden
 • omgang met scheiding
 • omgang met rouw
 • werken aan een groei-mindset
 • traumaverwerking (EMDR)

Maatwerk voor hoogbegaafden

Het begeleiden van (hoog)begaafde kinderen vraagt om maatwerk. Ook op school en in de klas kunnen er uitdagingen zijn omdat het kind anders is en/of reageert dan zijn of haar groepsgenootjes. Soms krijgt het kind hierdoor negatieve feedback, waardoor het gevoel van eigenwaarde daalt. Het bieden van de juiste begeleiding kan het kind helpen om zichzelf beter te leren kennen en waarderen. In een traject op maat leert het kind bijvoorbeeld omgaan met zijn of haar eigenheid, met leeftijdsgenootjes, perfectionisme, faalangst en/of manier van denken.

Diverse trainingen

Naast begeleiding biedt LifeSkills4Kids ook meerdere trainingen. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

 • Omgaan met hoogbegaafdheid, hoog gevoeligheid, dyslexie, autisme, ADHD, faalangst
 • Kanjertraining voor sociale weerbaarheid
 • Kikker Be Cool 
 • Werken aan je zelfbeeld
 • Denk goed, voel je goed
 • Ik leer leren
 • Zelf Plannen
 • Omgaan met Tics

 

Meer weten?

Wilt u graag meer informatie, heeft u vragen of wilt u een situatie bespreken, neem gerust vrijblijvend contact contact op.