Elk kind is uniek. Elk kind heeft bijzondere kwaliteiten. Dit zien en dan het beste uit het kind of de jeugdige halen, hem/haar steunen in het ontwikkelen van zelfvertrouwen, de weg vinden in het leren leren, leren denken en leren leven. Balans in het denken, voelen en willen. Talenten zien en optimaal tot ontplooiing laten komen. Een gevoel van waardering en gelukkig zijn ervaren. LifeSkills4Kids biedt handvatten voor de ontwikkeling van het kind in zijn of haar kracht. Op cognitief, sociaal en/of emotioneel gebied. Daar wil ik voor gaan.


Welkom

Van harte welkom op de website van LifeSkills4Kids/Ls Consult orthopedagogenpraktijk van drs. Annetti van Loon-School. Vanaf 2002 ben ik actief in het begeleiden van kinderen, op weg naar eigenheid en volwassenheid. Zowel in het onderwijs als in de geestelijke gezondheidszorg. Ik ben BIG-geregistreerd, Orthopedagoog Generalist NVO en ECHA Specialist Hoogbegaafdheid. 

 

Bij LifeSkills4Kids kunt u terecht voor onderzoek, begeleiding en behandeling van kinderen en jeugdigen. Elk traject wordt op maat maakt gemaakt. Soms is een onderzoek nodig naar welke factoren invloed hebben op de hulpvraag. Soms is alleen begeleiding of behandeling nodig. Daarbij wordt gebruik gemaakt van methodes zoals Cognitieve gedragstraining, ACT en EMDR. Het doel is dat elk kind verder kan groeien, zijn of haar eigen skills leert kennen en/of leert omgaan met bijvoorbeeld hoog gevoeligheid, faalangst, sociale weerbaarheid, rouw, echtscheiding enzovoorts. 

 

LifeSkills4Kids biedt Generalistische Basis en Specialistische GGZ Jeugd voor achttien samenwerkende gemeenten in de regio Noordoost Brabant. Om voor een vergoeding in aanmerking te komen, is een verwijzing nodig van de huisarts of een beschikking via het Centrum Jeugd en Gezin of het Bureau Jeugd en Gezin. 

Rating: 3.8235294117647 sterren
68 stemmen